Philips Ledino

Vi ser litt på taklampen Ledino i denne videoen