Våtromssoner

Det er ikke alltid like enkelt å orientere seg om hvilke krav som stilles til lamper til ulik bruk i det store utvalget som finnes. For eksempel til utebelysningen, på baderommet eller på armaturer over kjøkkenvasken er det ikke hvilke som helst lamper man kan bruke. Vær også oppmerksom på at det er mye du ikke har lov til å montere selv.

SLV 111128For å finne ut av hvilken lamper som er trygge å bruke i våtromssoner blir det brukt et system som kalles IP-systemet. Dette er et system for å angi kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann. Kapslingsgraden betegnes med bokstavene IP (forkortelse for «international protection rating») etterfulgt av to sifre.

Tabellen nedenfor viser sifrenes betydning. Beskyttelsesgraden er gitt av to tall, X og Y, hvorav X viser til hvor godt det er beskyttet mot gjenstander og støv, og Y viser til beskyttelsen mot vann. Dersom det ikke finnes noe krav til utstyrets beskyttelse mot noen av kategoriene erstattes sifferet med en X. Eksempel: en armatur med IP21 er beskyttet mot faste gjenstander ned til 12,5 mm (som for eksempel en finger), og det er beskyttet mot kondens.

Baderommet deles opp i ulike soner for hvilken IP-grad som behøves i forhold til risikoen for vanninntrengning. I visse områder i baderom er kravet til kapsling IP X4. Det er da vanlig å bruke utstyr med IP44. Dette gir både beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander ned til 1 mm og vannsprut fra alle retninger. Se på bildet under for hvilke soner som gjelder.

 

vatromssoner

SONE 0:

I badekar eller nede i dusjkar. For dusj uten dusjkar er sone 0 begrenset av et horisontalt plan 10 cm over det ferdige gulvnivå og innenfor kabinett/badekar. 

Krav: IPx7 eller SELV IP27 (SELV: Forskrifter for 12V anlegg)

 

SONE 1:

Over og under badekar, opp til 225 cm over gulv. Sone 1 slutter ved dusjkabinett/badekar. Hvis det kun er forheng, gjelder sone 1 120 cm ut fra dusjhodet.  For 12V må transformator ligge over tak eller i sone 3. 

Krav: IP65 

 

SONE 2:

60-120 cm fra dusjhode. 230V må over 170 cm fra gulv. For 12V må transformator ligge over tak eller i sone 3. 

Krav: IP44 

 

SONE 3:

120 cm eller mer fra dusjhode. Høyde over 225 cm. Må være dobbeltisolert eller jordet og tilkoblet jordfeilbryter. 

Krav: IP20

 

UTEBRUK:

Krav: IPX3

 

IPx Beskyttelse IPy Beskyttelse
0 Ubeskyttet 0 Ubeskyttet
1 Beskyttet mot faste gjenstander
ned til Ø: 50mm.
1 Beskyttet mot vertikalt dryppvann
(kondens).
2 Beskyttet mot faste gjenstander
ned til Ø: 12,5mm.
2 Beskyttet mot dryppvann med
en vinkel på opp til 15°.
3 Beskyttet mot faste gjenstander ned til Ø: 2,5mm. 3 Beskyttet mot regn med
en vinkel på opp til 60°.
4 Beskyttet mot faste gjenstander
ned til Ø: 1mm.
4 Beskyttet mot vannsprut fra alle retninger.
5 Beskyttet mot gjennomtrengning av støv som kan skade produktet. 5 Beskyttet mot vannstråler i alle retninger.
6 Beskyttet mot gjennomtregning av støv. 6 Beskyttet mot kraftige vannstråler og bølger.
    7 Beskyttet mot skader ved midlertidig neddypping i vann.
    8 Beskyttet mot skader ved langvaring neddypping i vann under bestemte forhold.

Om du ennå er usikker på hvilken grad du skal ha på lampene, ta gjerne en titt på Norsk elektronisk norm, NEK 400-7-701-2008, og les også gjerne artikkel om emnet på huseierne.no med informasjon fra blant andre Ifö Electric.

 

Comments